Tầm quan trọng của enzyme trong thức ăn cho tôm và cá

Tầm quan trọng của enzyme trong thức ăn cho tôm và cá
06/01/2024 11:48 PM 1021 Lượt xem

  Tầm quan trọng của enzyme đối với nuôi trồng cá

  Mục đích chính của việc sử dụng enzyme trong thức ăn chính là giúp cải thiện được hệ tiêu hóa. Quá trình tiêu hóa ở cá và tôm sẽ hoạt động tốt hơn nhờ cung cấp thêm các enzyme. Hơn nữa, động vật thủy sinh thiếu enzyme tiêu hóa nhất định trong giai đoạn mới phát triển hoặc trong suốt đời sống của chúng. Trong trường hợp tôm và cá thiếu các enzyme nhất định ngay cả khi đã trưởng thành, việc sử dụng các enzyme này sẽ giúp tận dụng tốt hơn các phần nhỏ dinh dưỡng nhờ được tiêu hóa bởi các enzyme.

  Mục đích chính của việc sử dụng enzyme trong thức ăn chính là giúp cải thiện được hệ tiêu hóa

  Enzyme đã và đang được sử dụng trong thức ăn thủy sản vì chúng là sản phẩm tự nhiên của quá trình lên men, do đó không gây ra mối đe dọa đối với môi trường nuôi và sức khỏe của cá và tôm. Enzyme làm giảm các vấn đề thải photpho cao trong môi trường ao nuôi. Nó làm giảm lượng amoniac trong nước ao.

  Những loại enzyme cho tôm và cá bao gồm những loại nào

  Nhiều enzyme đã được sử dụng trong nuôi tôm và cá qua một số năm trước bao gồm cellulose, β-glucanase, xylanase và các enzym liên quan khác như phytase, protease, lipase và galactosidase. Enzyme trong ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi chủ yếu được sử dụng cho động vật nuôi để trung hòa các ảnh hưởng của polysaccharide không phải tinh bột, nhớt trong ngũ cốc và các loại hạt thực phẩm khác.

  Những nguồn enzyme

  Enzyme được sản xuất trong mọi sinh vật sống từ động vật và thực vật bậc cao đến các dạng đơn bào đơn giản nhất trong đời sống vì chúng rất cần thiết cho quá trình trao đổi chất. Các vi sinh vật thường tham gia sản xuất các enzyme khác nhau là: Vi khuẩn: Bacillus subtilis, Bacillus lentus, Bacillus amyloliquefaciens và Bacillus stearothermophilus.

  Ở động vật, quá trình tiêu hóa thức ăn được thực hiện bởi hệ tiêu hóa của động vật và bởi các vi sinh vật sống trong đường ruột. Vi khuẩn có trong đường ruột của tôm và cá là những nhà máy sản xuất rất nhiều enzyme thủy phân protein.

  Enzyme được sản xuất trong mọi sinh vật sống từ động vật và thực vật bậc cao đến các dạng đơn bào đơn giản nhất trong đời sống

  Enzyme có thể do đó đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các công thức thức ăn thủy sản thân thiện với môi trường. Hiện tại, việc sử dụng các enzyme có thể làm giảm lượng bột cá trong khẩu phần khoảng 5% trong hầu hết các loại thức ăn thủy sản cùng với tiềm năng có nhiều kỹ thuật được tinh chế. Việc sử dụng các enzyme như một phụ gia thức ăn đã được mở rộng nhanh chóng và một công cụ quan trọng được sử dụng trong thức ăn nuôi trồng thủy sản. Mặc dù các lợi ích kinh tế và xã hội của việc sử dụng enzyme đã được hình thành rõ ràng, tương lai của các enzyme làm thức ăn là một điểm sáng trong ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản.

  0