Phương Pháp Sản Xuất Chiết Xuất Nấm Men

Phương Pháp Sản Xuất Chiết Xuất Nấm Men
23/12/2023 11:47 PM 490 Lượt xem

  1. Sự thuỷ phân bằng axit

  Thủy phân bằng acid là sử dụng các chất có tính acid để phá vỡ tế bào nấm men (chủ yếu sử dụng acid sunfuric hoặc acid clohiđric). Tuy nhiên, chi phí sau xử lý của phương pháp này cao và ô nhiễm nặng nên về cơ bản không còn được sử dụng trong công nghiệp sản xuất dịch chiết nấm men.

  2. Thủy phân bằng enzymes

  Phương pháp thủy phân bằng enzymes là phá vỡ nấm men bằng tác dụng của enzymes được thêm vào. Quy trình công nghệ như sau: enzymes trong tế bào nấm men bị bất hoạt bằng cách đun nóng và các phương pháp khác, sau đó enzymes ngoại sinh được thêm vào trong những điều kiện nhất định, các chất bên trong của tế bào nấm men tự giải phóng dưới sự kích thích của enzymes ngoại sinh, và được phân hủy thành các phân tử nhỏ như acid amin. Sau đó sử dụng phương pháp xuôi dòng xử lý dịch lỏng nấm men để thu được dịch chiết nấm men. Ưu điểm của phương pháp này là dịch chiết nấm men thu được có chất lượng tốt nhưng yêu cầu chế phẩm enzymes cao nên giá thành sản xuất cao, hiện nay chưa được sử dụng phổ biến.

  3. Tự phân

  Phương pháp tự phân sử dụng các enzymes để phân hủy và làm giảm cacbohydrat của nấm men và các chất khác thành các phân tử nhỏ, chẳng hạn như acid amin và peptides. Điểm khác biệt với phương pháp thủy phân bằng enzymes là nguyên liệu của phương pháp tự phân là nấm men tươi sống có hoạt tính enzymes. Quy trình sản xuất: đầu tiên, enzymes của chính tế bào nấm men sẽ phân hủy và làm giảm tế bào nấm men dưới sự hỗ trợ của tác nhân tăng tốc tự phân để thu được chiết xuất chất lỏng nấm men có chứa các phân tử nhỏ đã bị phân hủy, sau đó thông qua phương pháp xuôi dòng để thu được dịch chiết nấm men. Ưu điểm của phương pháp tự phân là sử dụng hệ enzymes riêng của nấm men để phân hủy protein, tốc độ phân hủy cao, hàm lượng acid amin tự do cao, giá thành rẻ.

  4. Phương pháp liên kết enzymes tự phân

  Hiện nay ở Châu Âu, Châu Mỹ và Trung Quốc, phương pháp tự phân-liên kết với enzymes được sử dụng, tức là trước tiên, nấm men được phân huỷ trong một số điều kiện cụ thể, sau đó các enzymes ngoại sinh được thêm vào chất lỏng của nấm men để chuyển hoá đường, protein và acid nucleic trong nấm men, tế bào thành các chất dinh dưỡng hoặc chất điều vị. Sự chuyển đổi này không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm và lên men về các đặc tính mới của sản phẩm, mà còn có dinh dưỡng cân bằng hơn so với các sản phẩm tự phân men truyền thống.

  XEM THÊM:

  Phân Loại Nguồn Sinh Vật

  Chiết Xuất Nấm Men là gì?

  0